Comissió Negociadora del Metall de Barcelona

Ahir vàrem fer la segona reunió de la Comissió Negociadora del Metall de Barcelona amb sorpreses negatives en conèixer les pretensions que la Patronal manifesta com a matèries de negociació per part seva.

Com a primera reflexió us diem que ens han plantejat punts de negociació que ja estan superats fa temps pel sector. Així, ens manifesten la seva intenció d’augmentar la capacitat de flexibilització de les relacions laborals (que per altra part desprès de la Reforma Laboral ja tenen de forma molt àmplia) en relació al Temps de Treball; als Permisos; a la Flexibilitat Horària; i a l’aplicació de l’article 41 (Modificació Substancial de les Condicions de Treball). En aquest punt tant UGT FICA com CCOO d’Indústria hem manifestat el nostre rebuig contundent.

Com a segon bloc de propostes, han plantejat matèries que poden implicar un regulació afavoridora de precarietat. En aquest sentit han plantejat: Nou Salari de Formació o Trànsit per aquelles persones treballadores de nova incorporació que s’hagin d’adaptar als llocs de treball; Recuperació efectiva del Grup Professional 8; i parlar de la Polivalència. Òbviament no han aprofundit més que la simple presentació d’enunciats, però creiem que aquest temes estan més que superats per la realitat del sector i que ja tenen reflex en el propi conveni col·lectiu.

Hi ha un tercer bloc de propostes consistent en la clarificació d’aspectes que el conveni i la normativa laboral ja regula, però des d’una vessant perillosa. Aquí parlen d’un Nou Contingut del Full de Salari; Regulació de la utilització dels Mitjans Telemàtics; i una Regulació de l’Absentisme. En aquest punt li hem fet saber que la visió d’aquestes matèries que tenim nosaltres dista molt de la seva, i que això pot suposar un entrebanc seriós a la negociació.

Per últim, volen obrir el tema de la Subrogació en termes incerts encara; abordar la regulació de les Empreses Multiserveis; no tenen cap intenció en atendre la necessària Reducció de la Jornada; i si bé entenen que els salaris tindran que pujar, volen que sigui sense Clàusula de Revisió amb la fórmula de taules tancades.

Gairebé totes les propostes patronals, i en especial aquest últim bloc fa que ens plantegem una negociació difícil per les posicions de la Patronal, on intenta reviure plantejaments antics i regressius, i que ens deixa en una posició de vulnerabilitat al conjunt de les Treballadores i Treballadors en un moment que toca sortir a la ofensiva.

S’han marcat dues reunions per seguir avançant en la negociació del conveni; els dies 4 i 18 d’Abril. Moment en el que tindrem que tenir el sector tensionat per fer entendre a la contrapart que això va de debò, i que és moment d’avançat i no de retrocedir.

Si la Patronal no ha tingut en compte cap iniciativa sobre la IGUALTAT, ensenyem-li que es pot parar per canviar-ho tot !