Nota informativa 7 Metall Barcelona

Ahir es va portar a terme la setena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni, on l’UPM ens va fet una proposta insuficient per poder avançar objectivament en la resolució del conflicte en el que la patronal ha transformat la negociació del conveni col·lectiu.

Nosaltres vàrem tornar a explicitar i justificar les nostres propostes, incidint en aquelles matèries que són nuclears per acordar el conveni: increments salarials en línia amb la riquesa que generem les treballadores i treballadors dels sectors del metall; fiançament d’aquest increments i clàusula de revisió; reducció de jornada i avencs en alguns permisos retribuïts; ampli desenvolupament de les polítiques d’igualtat i desenvolupament de mesures per al reconeixement del col·lectiu LGTBI i mesures de protecció víctimes de violència de gènere; seguim apostant per l’ampliació de la subrogació i de drets en matèria de medi ambient i elecció de mútues; també hem justificat les nostres pretensions respecte a l’esclariment de la flexibilitat i la necessitat d’abordar el tema del drets sindicals.

L’UPM proposa un conveni a dos anys, amb un increment en taules tancades sense revisió de l’1,9% per a 2018 i un 2% per a 2019. Una proposta molt allunyada de les nostres pretensions tant en els dígits con en el sentit ideològic de no reconèixer la disputa dels beneficis i la referència a l’IPC.

Estan en disposició de parlar de l’assetjament moral i sexual però amb la dificultat d’incloure a la RLT en la seva participació directa. Res més en matèria de Polítiques d’Igualtat. Com podeu imaginar, la nostra reacció ha sigut de rebuig total a aquest afany ideològic per part de la patronal de no reconèixer que la realitat social i dels sectors industrials estan en una altre dimensió actualment. Aquest rebuig per part de la patronal envers aquestes matèries impossibilita un acord que ens serveixi.

Estan d’acord en incloure els sistemes MTM al capítol de mètodes i temps, i mantenen la seva intenció de la mobilitat funcional dins del mateix grup professional. També ens han plantejat canviar la nomenclatura de la formació al conveni adaptant-la a la nova realitat.

En la nostra rèplica els hem dit que aquesta proposta no ens serveix, i que no compartim la seva estratègia de renunciar a les seves pretensions a canvi que nosaltres hi renunciem a les nostres. En aquest moment la presidència del conveni ha demanat un recés amb les parts i ha proposat ampliar l’assiduïtat les reunions utilitzant en alguns moments un format més reduït tècnic sorgit del propi plenari; les parts hem acceptat.

Companyes i companys, no les tenim totes. Creiem necessari no abaixar la guàrdia i mantenir la tensió fent assemblees explicitant que estem determinats a aconseguir un conveni que ens serveixi

Si no es mou el contingut, mourem l’escenari!!!!!