Calendari i taules Construcció de Girona 2018

Calendari laboral 2018. Les parts aproven que :
– el dia 29 de man; assenyalat com a festiu podra servir per regularitzar jornada entre empresa i treballadors si s’acorda.
– el dia 13 de juny és la festivitat del Patró si bé la seva celebració es podra traslladar en funció de les costums locals o habituals de cada empresa, amb l’acord de les parts.
– per aplicació del conveni general del sector s’aprova la regularització de dues hores corresponents al 2017 que es podran fer fins el 31/5/2018. …

Acta     Calendari       Delegació       Taules Salarials       Text de l´acord