Barcelona a 5 d’Octubre de 2016

Benvolgut senyor,

La nova Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya, constituïda amb la celebració del seu congrés constituent els dies 21 i 22 d’aquest mes de setembre, va aprovar diverses resolucions sobre la situació del sector de la construcció a Catalunya que us volem transmetre.

La construcció, que creiem fermament que ha estat i serà el motor del creixement econòmic del nostre país, és un dels sectors productius capaços de generar ocupació a curt?mitjà termini.

En aquest sentit, des de la UGT?FICA Catalunya volem posar èmfasi en la necessitat d’abordar, amb caràcter d’urgència, la necessitat de dotar aquest sector de més inversió pública. Una necessitat que també avalen altres institucions, com l’OCDE, l’OIT, l’FMI o el BCE, les quals posen de manifest que la inversió pública portada a terme de forma estratègica tindria un retorn important en la societat i l’economia del nostre país.

 Actualment, aquesta inversió s’ha desplomat, no per desconeixement de la seva possible reinversió en l’economia, sinó com a contenció del dèficit públic. Per això, des de la UGT?FICA Catalunya i d’acord amb la proposta en matèria de rehabilitació, licitació i inversió pública que la nostra Federació estatal va presentar al Ministeri, va quedar demostrat que era una eina generadora d’ocupació, a més que aportava un retorn econòmic i social.

Per aquest motiu, entenem que la inversió pública s’ha de considerar com un actiu en aquelles obres urgents o estratègiques per al desenvolupament del nostre país, també com a element de cohesió social.

 Com a dades a prendre en consideració: el coeficient multiplicador de la producció en el sector és d’1,74; el coeficient multiplicador del valor afegit brut és d’un 0,75; el coeficient de llocs de treball creats per cada milió d’euros és de 15,23.

La FICA?UGT Catalunya considerem que aquesta inversió s’hauria de destinar a les actuacions següents: Amb un pla estratègic que identifiqui les infraestructures necessàries per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Reactivar totes les infraestructures i equipaments aturats i no rescindits per les administracions, així com el desenvolupament i posada en marxa de projectes estratègics que tenen importància per al desenvolupament econòmic o social.

  1.  Un pla de xoc en la rehabilitació. Plantejament fet des de fa anys des de la nostra organització per fer els habitatges més eficients energèticament i més sostenibles, fet que suposaria la reconversió mitjançant formació dels treballadors i treballadores del sector, amb una eina de què ja disposem, la Fundació Laboral de la Construcció.
  2. Per construir i convertir l’habitatge lliure en habitatge protegit o de lloguer, amb la consegüent reversió en la societat en què es faciliti l’accés als joves a l’habitatge, persones amb rendes baixes, etc., mitjançant un pla estratègic que identifiqui les necessitats reals d’habitatge nou lliure o protegit, establint mecanismes de control que evitin el creixement desproporcionat dels preus i afavoreixin el crèdit a les famílies.

Per tot això, i atesa la importància del que us hem exposat abans, us sol?licitem dues actuacions: a llarg termini la creació d’una Taula del sector de la construcció a Catalunya, on participin com a part activa tots els agents implicats en el sector, conjuntament amb l’Administració i a curt termini, que es vegi en els pressupostos de la Generalitat que s’estan elaborant per al 2017 l’impuls de la inversió pública com a motor de la reactivació econòmica i per a la creació de la ocupació.

Us sol?licitem, doncs, que doneu suport a aquesta iniciativa i la feu extensiva a qui considereu oportú. Rebeu una salutació cordial.

Antonio José Rudilla Vega
Secretario General
UGT?FICA Catalunya

filetype_pdf Descàrrega carta