Comunicat conjunt conveni cuirs, repussats i marroquineria de catalunya

COMUNICAT CONJUNT UGT CCOO

Companyes i companys,

En el dia d’avui hem realitzat la tercera reunió de la comissió negociadora del conveni; en la qual hem convingut amb la patronal accelerar el procés de negociació. En aquest sentit, en el transcurs de la setmana entrant, farem arribar a la patronal una sèrie de propostes sindicals consensuades entre tots dos sindicats en relació a temes d’adaptació del conveni a les noves normatives: teletreball; adaptació de jornada; dret a la desconnexió; polítiques d’igualtat; registre horari; etc.També hem parlat d’altres matèries a tractar que per a les parts són importants. Així, la Patronal ens ha manifestat la seva intenció d’avançar en la definició d’una proposta sobre període de prova; el preavís de cessament enl’empresa; i la flexibilitat. Sobre aquestes matèries també ens passaran propostes.Per part nostra, hem fet un repàs detallat de les nostres reivindicacions, les quals coneixeu de la plataforma. Hem posat l’accent principalment a resoldre matèries de consens en primer lloc, i deixar per a més endavant en la negociació aquelles altres matèries de superior calat. En concret, hem esbossat la nostra proposta teòrica sobre jornada, increments i permisos, sense entrar a desenvolupar-les, ja que entenem que sónvasos comunicants i s’hauran de tractar conforme la negociació avanci, i compassant-les al creixement del conflicte.Us informem també que hem insistit a actualitzar necessàriament la Classificació Professional en un temps no massa llarg, i així resoldrealguns dels problemes que avui dia tenim tant les empreses com les persones treballadores a causa de la falta d’adaptació de la mateixa en les seves definicions i estructura.Finalment, ens hem emplaçat a una nova reunió tècnica i de negociació per al pròxim 18 de març.

Us continuarem informant esperant que això serveixi perquè anem avançant juntes!!!