Concentració de les ITV per exigir un conveni digne

Des del passat mes de setembre, els treballadors i les treballadores de les empreses d’Inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya van anunciar que es trobaven en una situació de bloqueig en la negociació del seu conveni col·lectiu. Aquesta situació segueix sent la mateixa després de tot aquest temps.

Els sindicats de la ITV de Catalunya es van concentrar el passat 9 de novembre per  exigir que la negociació del VI conveni col·lectiu del sector, no introdueixi canvis que puguin significar un retrocés en les condicions laborals i salarials que es tenen fins ara. Per aquest motiu, des de la UGT FICA de Catalunya s’ha reclamat que s’incorpori en el conveni:

  • Increment salarial (també de plusos i variables) amb clàusula de revisió salarial lligada a l’IPC , així com mantenir els variables regulats per conveni
  • Regulació de la distribució irregular de la jornada on n’hi hagi
  • Ordenar els grups professionals
  • Reduir la jornada i establir el descans setmanal de dos dies
  • Eliminar les limitacions dels mesos de juliol i agost per als permisos sense sou i vacances
  • Millorar l’acumulació per lactància, la reducció de jornada per guarda legal i l’adaptació de jornada per permetre la conciliació
  • Regulació del contracte fixe discontinuo
  • Millorar la salut laboral respecte a les avaluacions de riscos psicosocials, així com l’adaptació del lloc de treball per declaració d’ineptitud sobrevinguda per part de la vigilància de la salut