Conveni de la indústria dela fusta de la província de Barcelona per als anys 2018_19_20

UGT FICA de Catalunya ha signat avui el conveni de la indústria dela fusta de la província de Barcelona per als anys 2018, 2019 i 2020, que regula les condicions laborals d’uns 14.000 treballadors i treballadores de la província.

Aquest acord arriba després d’any i mig de negociacions i de la no existència de cap conveni de referència des del 2014.

El nou conveni inclou:

Ø Increments salarials de l’1,2% per al 2018 (efectuat en un pagament única al mes de novembre); 2,2% per al 2019 (s’efectuarà quan faci dos meso mesos de la signatura del conveni); i del 2,6% per al 2020.
Ø Elaboració del calendari laboral per part de la comissió paritària.
Ø Llicències: distribució alterna mentre duri el supòsit.
Ø Recomanació de vigilància en el cas que es treballi amb empreses multiserveis.
Ø Foment de la contractació indefinida durant el període de 2 anys per als grups V i VI amb un 91% del salari, en el cas d’acomiadament improcedent abans de la finalització es pagaran les diferències fins al 100%.