Conveni d’ITV de Catalunya

El Conveni d’ITV de Catalunya regula les relacions laborals de 1.000 treballadors i treballadores.

UGT- FICA de Catalunya destaca que si bé han estat unes negociacions on algunes demandes socials no s’han assolit, la patronal ha retirat les seves propostes de flexibilitat de dilluns a diumenge, fer jornades laborables en dies que actualment eren festius, a més d’endurir el règim disciplinari o eliminar el pagament dels complements per IT.

El V Conveni Col·lectiu de les ITV de Catalunya contempla els increments salarials següents: per al 2019, 2,50%; per al 2020, 2,25%; i per al 2021, 2,25%.

A més, per als anys 2020 i 2021, els treballadors i treballadores adherits al V Conveni Col·lectiu de les ITV de Catalunya podran percebre una paga extraordinària equivalent a l’1% del salari anual brut. Un 0,50% en cadascun d’aquests dos anys. Si no es donen les següents qüestions:

  • Modificació del model de gestió d’estacions vigents de la ITV.
  • Modificació del pla territorial de les estacions ITV vigents.
  • Aprovació de noves línies d’inspecció o aprovi noves línies a empreses no adherides al V Conveni Col·lectiu de les ITV de Catalunya vigent.

Per a la UGT-FICA de Catalunya és important i, per aquest motiu, ha fet la proposta que les Federacions signants del V Conveni Col·lectiu i les patronals facin un requeriment a la Generalitat i als òrgans competents perquè es reguli la competència deslleial al sector, perquè hi ha una empresa del sector que actualment no aplica el Conveni Col·lectiu de les ITV, si no un conveni col·lectiu diferent al del sector. On hi ha risc de liberalitzar el sector.

Qualsevol nou operador que operi a Catalunya haurà d’aplicar el Conveni Col·lectiu del sector i haurà de tenir de referència aquest Conveni Col·lectiu de sector vigent a Catalunya, per salvaguardar les garanties de les persones que treballin al sector i la qualitat del servei.

UGT-FICA de Catalunya també ha demanat que mentre es tramiti el registre del V Conveni Col·lectiu de les ITV de Catalunya, les empreses adherides actualitzin, el mes de setembre, les taules salarials i paguin els endarreriments des de gener de 2019.