Futur d’ERCROS a Cardona

El passat 8 de juny, el director de negocis, comunica extraoficialment el possible tancament de l’explotació de Cardona.
A nivell social liquidara 35 llocs de treball directes i un gran nombre de llocs de treball indirectes, en un poble que ja es troba greument afectat pel tancament de l’explotació de les mines de potassa.
A nivell mediamental, deixara d’explotar els residus salins generats per la potassa a Cardona.
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona s’han posat a disposició d’ERCROS per arribar a una solució que permeti la continuitat de l’activitat a Cardona sense obtenir cap resposta per part de l’empresa.
Entenem que ERCROS té una responsabilitat social i medi ambiental amb Cardona, fruit dels acords signats per part del seu President

Llegir comunicat