La comissió paritària estatal, signa les taules salarials de la construcció Barcelona

La setmana passada es van signar a Madrid les taules salarials del conveni de la construcció de la província de Barcelona. Malauradament aquesta signatura es va haver de fer a la comissió paritària estatal davant l’enrrocament de la patronal de Barcelona que malgrat estar signat el conveni col·lectiu estatal (que marca els increments salarials) , es va negar a traslladar-ho i fer-ho efectiu. Lamentem la posició de la patronal barcelonina que ha obligat a intercedir a la comissió paritària. Demanem que reconsideri el seu posicionament i que apliqui allò signat i acordat.

Veure taules