LA UGT FICA DE CATALUNYA exigeix un nou Pacte Nacional per la Indústria

El passat  10 de setembre es va constituir la Taula Nacional del Pacte Nacional per la Indústria. La UGT FICA de Catalunya hi va participar de la mà del seu secretari General Antonio Rudilla. Per part del a nostra organització hem exigit un nou Pacte Nacional- ja que el passat va acabar la vigència l’any 2020- que inclogui mesures transformadores que permetin ressituar a la indústria catalana com a sector tractor de la nostra economia, sent pal de paller en el canvi de model productiu que el país necessita. Aquest nou Pacte Nacional ha d’incloure:

  • Un acord que generi riquesa, ocupació de qualitat i reequilibri territorial
  • Inversions per comptar amb les infraestructures necessàries i amb les persones treballadores formades amb les qualificacions requerides
  • Diàleg social que ens permeti abordar la problemàtica de manera col·legiada i negociar i acordar els recursos per a la millora de la competitivitat de les empreses afectades per processos de reindustrialització basades en la millora del producte, l’adaptació a les necessitats del mercat, la sostenibilitat i la digitalització
  • Exigim a les empreses que tinguin responsabilitat social amb els recursos públics. No pot ser que les ajudem amb diners de tothom i desprès abandonin al país i als seus treballadors i treballadores
  • Un ampli consens en política industrial que aglutini a tot l’arc parlamentari per tenir una visió de futur que superi legislatures electorals
  • Pressupost necessari per complir amb el seu desplegament