La UGT FICA de Catalunya no signarà cap acord que no contingui clàusula de revisió salarial

Com ha vingut reiterant la nostra organització no signarà cap conveni que no contempli la clàusula de revisió salarial. Un exemple es el IV Conveni del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya. T’explica els motius Laura Màrquez, responsable sectorial de l’aigua i energia de la nostra federació.