L’Audiència Nacional obliga Nestlé a complir el seu compromís d’abonar una prima de 500 euros mensuals a cada treballador i treballadora fins al final de l’estat d’alarma

via: ugt.cat 

El 30 de març de 2020, la direcció de Nestlé va comunicar a la plantilla que, com a compensació pel compromís i la dedicació davant el repte de subministrar aliments i begudes en les circumstàncies derivades per la pandèmia i l’estat d’alarma, gratificaria les persones que treballen a fàbrica i al centre de distribucio amb una prima de 500 euros mensuals, amb efectes retroactius i fins al final de l’estat d’alarma.

Tot i així, mitjançant una altra comunicació del 15 de maig de 2020, Nestlé va anunciar que deixaria sense efecte aquesta assignació a partir del 24 de maig ja que “per part de les autoritats s’han posat en marxa mesures dirigides a recuperar paulatinament la vida quotidiana i l’activitat econòmica, i per tant també la companyia ha començat a recuperar la normalitat”, tot incomplint el compromís inicial ja que l’estat d’alarma no va finalitzar fins al 21 de juny de 2020.

La UGT FICA va dur aquest conflicte col·lectiu als jutjats, tot sol·licitant que es declarés el dret dels treballadors i les treballadores a percebre la prima de 500 euros fins al 21 de juny de 2020.

Ara, el Jutjat Social de l’Audiència Nacional estima la demanda interposada i obliga l’empresa a donar compliment de la comunicació efectuada el 30 de març de 2020 i, per tant, a deixar sense efect la comunicació posterior i abonar als treballadors i les treballadores, amb efectes retroactius, la corresponent prima de 500 euros mensuals fins al 21 de juny de 2020, data concreta de finalització de l’estat d’alarma.