L’empresa no et pot demanar el certificat de vacunació COVID

Les empreses no poden obligar les treballadores i treballadors a presentar un comprovant mèdic que acrediti haver-se vacunat de la covid-19. Aquesta informació és una dada mèdica de caràcter personal, que afecta l’esfera més íntima de l’individu; que la part empresarial el sol·liciti, en l’àmbit de les relacions laborals, suposa una violació del dret a la intimitat.

La normativa és molt clara. A Espanya totes les vacunes són voluntàries. Tampoc en l’àmbit
laboral no existeix la vacunació obligatòria com a eina preventiva per a la protecció enfront de
l’exposició professional al risc biològic.
No s’han de confondre les excepcions de voluntarietat de la realització de la vigilància de la salut recollides en la normativa de prevenció de riscos laborals amb l’obligatorietat de la vacuna. Són legislacions diferents per a conceptes diferents.

Malgrat això, la autoprotecció és important. Per aquest motiu demanem que useu tots els mecanismes al vostre abast per prevenir qualsevol tipus d’infecció. En aquest sentit les vacunes són un dels elements més importants per evitar la propagació del virus.