Signades les taules salarials i l’aportacio al pla de pensions del conveni de la construcció de Lleida

El 18 de desembre es van signar a la ciutat de Lleida les taules salarials del sector per l’any 2024 que a  partir de l’1 de gener de 2024, es veuran incrementades en un 2,75% tal i com estableix el VII Conveni Col·lectiu General de la Construcció.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 56 de l’esmentat conveni (BOE 23 de setembre de 2023) es va procedir a l’aplicació de l’aportació al pla de pensions per als treballadors/es del sector que s’estableix en un 1% dels conceptes de les taules del 2021 i en un 0,25% dels conceptes relatius del 2023.

ACTA TAULES 2024 Lleida