SIGNAT ACORD III CONVENI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA DE CATALUNYA

Ahir 20 Octubre de 2020 es va signar el III Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

Aquest acord s’ha vist afectat per la situació actual de pandèmia, tot i així, creiem que ha estat un bon acord, el qual aporta estabilitat a la situació actual, incrementant salaris i recollint algunes millores com la reducció d’hores anuals  a més d’incorporar apartats com el treball a distància i el dret a la desconnexió digital.

Alguns aspectes destacables de l’acord serien:

 • Àmbit temporal (Art.6): 2 anys (2019-2020)
 • Increment salarial (Art.26,Art.28,Art.48)
  • 2019: 2,5%
  • 2020: 1,5%
 • Augment Plus Treball Torn (Art.44)
  • Any 2019
   • Barcelona : 196,76 €/mes
   • Resta de províncies : 97,38 €/mes
  • Any 2020
   • Barcelona : 199,71 €/mes
   • Resta de províncies : 125 €/mes
  • Increment concepte Antiguitat per tota la durada del conveni de 61 €/any (Art.40.2)
  • Increment del Complement de Nadal i Any nou a 85 €/dia a partir de la data de signatura de l’acord (Art.46)
  • Increment del Quilometratge a 0,21 €/km per al 2020 (Art.50)
  • Reducció de la Jornada Anual en 6 hores per al 2020, quedant en 1744 h (Art.22)
  • Tots els permisos retribuïts s’iniciaran a partir del primer dia laborable següent al fet causant (Art.30.1)
  • S’amplia el permís de lactància (Art.30.4)
  • S’inclou nou article sobre el dret a la desconnexió digital (Art.71)
  • S’inclou nou article sobre Teletreball (Art.58)
  • S’inclou article sobre Jubilació Obligatòria (Art.60)
  • Les empreses hauran d’abonar els endarreriments dins dels tres mesos següents a la publicació del conveni (Art.63)

A partir d’ara ens queda un recorregut de millora en la negociació del proper conveni que es començarà a negociar al 2021.

CONVENI