Signat el conveni de confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona per al 2019 i el 2020

Inclou increments salarials del 2% per any i una clàusula específica per combatre la bretxa salarial

UGT FICA de Catalunya, sindicat majoritari a la taula negociadora, va signar ahir a la tarda l’acord del conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona, que regula les condicions laborals d’aproximadament 2.100 treballadors i treballadores ocupats en unes 920 empreses.

L’acord, que té una vigència de dos anys, suposa un increment salarial del 2% per al 2019 i d’un altre 2% per al 2020. Així mateix inclou una clàusula de massa salarial desagregada amb l’objectiu de combatre la bretxa salarial. Segons aquesta clàusula, durant el primer trimestre de l’any les empreses de més de 25 treballadors hauran de remetre a la representació sindical un informe detallat de la massa salarial de l’any anterior percebuda pels seus treballadors i treballadores. D’aquesta manera es podran detectar possibles discriminacions per raó de sexe i combatre-les.

El conveni inclou un dia natural retribuït a l’any per assistir a boda, comunió, bateig de fills/filles, germans/germanes i néts/nétes, prèvia sol·licitud amb una antelació de set dies naturals. Aquest permís ara també es concedirà per assistir a celebracions anàlogues a les anteriorment descrites, ja siguin de caràcter civil o religiós. I permisos per al temps indispensable per a la realització de reconeixements prenatals, fecundació assistida i tècniques de preparació al part i, en casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment per a l’assistència a les perceptives sessions d’informació.