Signat el preacord del conveni del metall de la província de Barcelona, que afecta 180.000 treballadors

Preveu un increment salarial del 3% per als propers dos anys, a més de millores en matèria social, igualtat i salut laboral
Aquesta tarda la UGT, CCOO i la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica hem signat un preacord del Conveni del Metall de la Província de Barcelona, que tindrà una vigència de dos anys i empara uns 180.000 treballadors i treballadores. El text s’ha signat després d’un llarg procés de negociació i de mobilització per part dels sindicats i dels treballadors del sector.
L’acord preveu un increment salarial de l’1,2% el 2016 i de l’1,8% el 2017, a més de la “motxilla salarial” pendent de l’anterior conveni. També inclou clàusula de compensació i absorció limitada (només podrà haver compensació un dels dos anys de vigència) i la revisió salarial serà bianual (IPC acumulat durant vigència i a aplicar en 2018).
El text també inclou millores en matèria social, d’igualtat, conciliació i salut laboral:
  • Aclariment del permís per visites al mèdiques com a retribuït.
  • Acumulació de lactància: 14 dies.
  • Flexibilitat: obligació de comunicar per escrit als representants dels treballadors. Preavís de cinc dies. El dia 24 de desembre no serà possible aplicar flexibilitat.
  • Seguretat i salut: participació dels delegats de prevenció en la investigació des de l’inici en els accidents greus i molt greus.
  • Igualtat: notificació de la diagnosi dels plans d’igualtat a la representació legal dels treballadors. Fixem en conveni els continguts mínims del Pla d’Igualtat.
  • Empreses de Treball Temporal: només es faran servir en els casos conjunturals. Comunicació a la representació legal dels treballadors dels contractes de posada a disposició i de l’ordre de servei d’aquests treballadors.
Des de la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya valorem de forma positiva el preacord perquè hem aconseguit millores socials, d’igualtat i salut laboral, a més d’uns increments salarials en els termes de l’AENC, tot limitant la compensació i absorció per garantir que els increments siguin reals. Cal destacar que l’increment salarial es farà sense cedir ni un sol dels drets dels treballadors recollits en el conveni.