UGT FICA de Catalunya garanteix que els treballadors i treballadores dels sectors de les xocolates i pastisseria de la província de Barcelona i del de cafès de Catalunya no perdin poder adquisitiu

UGT FICA de Catalunya ha arribat a principis d’acord en la negociació col·lectiva dels sectors de les xocolates i pastisseria de la província de Barcelona i al de cafès de Catalunya.

  • En el conveni del sector de xocolates, bombons, caramels i xiclets de la província de Barcelona, l’increment a taules serà del 0’5% al 2020, 1’0% al 2021, amb clàusula de revisió tècnica de la suma dels IPC dels anys 2020 i 2021 sense topall efectiu a 1 de gener de 2022. Un cop publicat el conveni demanarem que es faci extensiu a les províncies de Lleida i Tarragona on no hi han convenis del sector de la xocolata, i que aquest també sigui d’aplicació als treballadors i treballadores d’aquests dos territoris.
  • En el conveni del sector de pastisseria de la província de Barcelona, increment serà de l’1% al 2021, amb efectes des de l’1 de juliol, de l’1’5% al 2022, amb clàusula de revisió tècnica de la suma dels IPC dels anys 2021 i 2022 sense topall amb efectes a 1 de gener de 2023, a més durant aquests dos anys no es podran compensar ni absorbir els increments salarials.
  • En el conveni del sector de torrefactors de cafè de Catalunya, increment serà de l’1% al 2021, amb efectes 1 d’octubre de 2021, de l’1’25% al 2022, i de l’1’5 al 2023, amb clàusula de revisió tècnica de la suma dels IPC dels anys 2022 i 2023 sense topall amb efectes 1 de gener de 2024. A més s’acorda una reducció de la jornada anual  en 8 hores per l’any 2023 passant de 1.776 actuals a 1.768 hores.

Des de la UGT FICA de Catalunya fem una valoració positiva d’aquests acords en el marc de la negociació col·lectiva al sector agroalimentari català, destacant la incorporació de les clàusules de revisió salarial sense topall amb les quals garantim que el salaris tinguin el mateix increment que l’IPC (recordem que l’avançat del mes de maig és del 2’7%). També cal assenyalar que els increments salarials al conveni de pastisseria de Barcelona no es podran ni compensar ni absorbir, sent per tant increments nets a les nomines dels treballadors i treballadores del sector pastisser