UGT FICA de Catalunya primer sindicat a adherir-nos a la plataforma hidrogen verd Catalunya sud

Des de la UGT FICA de Catalunya compartim el context de necessitats i d’oportunitats que impulsen la creació de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud i, en aquest sentit, el nostre sindicat ha estat el primer en adherir-se a aquesta plataforma.

Així hi treballarem conjuntament amb la finalitat de crear valor social, econòmic i ambiental sostenible a través de la implementació de l’hidrogen verd com a sector clau de la transició energètica, en el marc de l’emergència climàtica. Compartim els objectius de promoure el desenvolupament de projectes de la cadena de valor de l’hidrogen verd i crear sinèrgies entre la transició cap a l’hidrogen verd i la transició diital, així com la voluntat de capacitar una força de treball qualificada al voltant de l’hidrogen verd, que pot generar milers de llocs de feina i revaloritzar el territori i dotar d’un futur estable les empreses del sector químic i la mobilitat al territori de la Catalunya .