Valoració del Pacte Nacional per a la Indústria

Al juny del 2013 la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC, els Col·legis Professionals d’Economistes, d’Enginyers i d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i les universitats UB, UAB i UPC vam signar el Pacte Més Indústria per defensar i promoure un nou model productiu basat en el sector industrial.

Arran d’aquesta proposta de la societat civil, el Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2016 amb el suport de tots els grups parlamentaris la Resolució 251/XI sobre la creació d’un Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), en la qual instava al Govern a impulsar, juntament amb les forces polítiques i els agents econòmics i socials, un acord programàtic per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya a llarg termini, l’establiment de prioritats per als sectors industrials i l’harmonització dels diversos instrument existents que hi influeixen.

A l’octubre del 2016 es va iniciar l’elaboració del PNI al voltant de sis grups de treball, amb la participació de dos membres del nostre sindicat en cadascun d’ells. Als grups de treball hem presentat més de 70 propostes de manera conjunta entre la UGT de Catalunya i la nostra Federació d’Indústria, Construcció i Agro (FICA).

Finalment, ahir es va presentar públicament el PNI, que se signarà formalment el proper dia 24 de juliol i que haurà de passar el corresponent tràmit parlamentari. Des de la UGT de Catalunya fem una valoració positiva del seu contingut, ja que hem aconseguit els objectius que ens vam marcar inicialment. La creació d’un Observatori de la Indústria i la possibilitat de participació a través de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català d’Empresa ens permetrà incidir en l’evolució del PNI i en les polítiques industrials de Catalunya. A més, per al nostre sindicat és important disposar d’un PNI tan transversal, que implica sis departaments de la Generalitat, i per primer cop tenim juntes totes les partides pressupostàries destinades a la indústria. Esperem que el Govern vagi incrementant aquestes partides segons les necessitats en futurs pressupostos.

Per al nostre sindicat, els aspectes més rellevants del PNI són:

  1. Canvi en el model de governança de la política industrial a Catalunya. El Consell Català de l’Empresa és l’òrgan de diàleg social en l’àmbit de la indústria i ha de vetllar especialment per les empreses industrials i pel manteniment de l’esperit industrial de Catalunya a través de dos dels seus òrgans: el Plenari (format per 38 membres) i la Comissió Executiva Permanent (formada per tres membres del Govern, tres dels sindicats i tres de la patronal). A partir d’ara hi haurà un canvi de rols i l’òrgan de governança i de seguiment de la política industrial serà la CEP –en lloc del Plenari-, fet molt positiu que ens permetrà defensar millor els interessos dels treballadors i les treballadores mitjançant propostes més directes.
  1. Creació d’un Observatori de la Indústria. Proposta del nostre sindicat, les seves funcions seran de seguiment del PNI a través de diferents indicadors i d’elaboració d’informes i estudis sobre economia industrial. L’Observatori reportarà a la CEP, òrgan tripartit on tenim representació.
  1. Constitució de grups de treball en la Comissió Executiva Permanent del Consell Català d’Empresa, per tractar específicament determinats temes. A proposta del nostre sindicat es crearan grups de treball sobre construcció i indústria 4.0.
  1. Línia d’ocupació industrial. Per a la UGT de Catalunya és molt important que s’hagi recollit un bloc sencer d’ocupació i condicions de treball, amb mesures concretes i pressupost per reactivar l’ocupació de qualitat que ha caracteritzat sempre a la indústria.
  1. Formació. Creiem que la formació és un element indispensable per a la creació d’ocupació de qualitat i la millora de la competitivitat de les empreses, per això hem insistit en la necessitat d’una participació activa dels agents socials en el disseny i seguiment del model educatiu i la FP.
  1. Infraestructures i energia. Hem fet propostes per a què Catalunya disposi de millors infraestructures, que permetin augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir la inversió.
  1. Sostenibilitat i economia circular. El PNI aposta per una economia verda i circular que estalviï recursos, posi en valor els residus, transformi el model energètic i de mobilitat per reduir l’impacte ambiental i impulsi nous sectors d’activitat productiva innovadors i competitius.
  1. Finançament. Hem aconseguit un compromís d’informació periòdica sobre l’activitat de l’Institut Català de Finances per conèixer la concessió de línies de finançament i els seus criteris.