6ª reunió negociadora del conveni de ITV

EL SINDICAT UGT NO SECUNDARÀ LA VAGA CONVOCADA DE MANERA UNILATERAL
El passat dia 20 de juny es va dur a terme la 6ª reunió negociadora del conveni de ITV,
ja en el seu inici de manera unilateral i sense comentar-ho a ningú, el sindicat SRT va
presentar una convocatòria de vaga amb aturades parcials, en acabar la reunió la va
retirar, i al dia següent la va tornar a presentar. Des del sindicat UGT no secundarem
una vaga si prèviament no se’ns ha consultat, i que hagi estat convocada al moment
oportú.

Desconeixem els motius de la precipitació del sindicat SRT, però la negociació segueix
oberta. La part empresarial davant el rebuig unànime dels tres sindicats ha retirat les
seves descabellades propostes, i han entrat en fase de negociació pròpiament dita
oferint propostes, certament insuficients, que també han estat rebutjades per tota la
part social, però continuem tenint programades noves dates de negociació.
Pel que al sindicat UGT respecta, no signarem cap conveni que representi ni un mínim
retrocés en els drets adquirits i contemplats a l’actual redactat, al contrari, treballarem
per millorar-lo en tots els aspectes possibles. En absolut descartem les mobilitzacions
que facin falta quan sigui el moment, i llavors sí que voldrem comptar amb els
companys de SRT i CCOO, però primer i abans de recórrer a l’esforç dels treballadors
nosaltres hem de ser capaços d’assolir-ho a la taula negociadora.
Propera reunió 3 de juliol de 2019
Us tindrem informats degudament.
UGT-FICA