Curs: Plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)

CURSOS GRATUITS

PLA DE FORMACIÓ SECTORIAL 2016 DE LA FLC – CATALUNYA

SUBVENCIONAT PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.

CURS: PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

12 HORES. Curs presencial.

 Data d’inici:   06/02/2017              Data de finalització:   07/02/2017

  • 06/02/2017 de 08:00 a 14:00 h
  • 07/02/2017 de 08:00 a 14:00 h

Lloc d’impartició: FLC – Catalunya.    Avinguda Comunitat Europea, 32 – (POL. MONTIGALÀ) BADALONA

 Inscripcions: FLC – Catalunya.    Avinguda Comunitat Europea, 32 – (POL. MONTIGALÀ) BADALONA

Informació: Telèfon 932213353          EMAIL:mviladecans@fundacionlaboral.org

OBJECTIUS GENERALS:

  • Proporcionar a l’operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina (3A I 3B).

PROGRAMA:

1.Contingut bàsic de la formació teòrica

1.1. Legislació i normativa referent a l’ús d’aquests equips de treball.

1.2. Classificació i tipus de PEMP.

1.3. Característiques i descripcions.

1.4. Aplicacions.

1.5. Seguretat abans d’engegar l’equip.

1.6. Posats de comandament.

1.7. Ajustos pel treball.

1.8. Anivellació.

2.Principals perills i factors de risc

2.1. Mesures de protecció i prevenció.

2.2. Normes de seguretat degudes a altres riscos.

2.3. Engegada.

2.4. Normes específiques de seguretat en ús.

2.5.Normes de seguretat en finalitzar els treballs. Equips de protecció individual: Manteniment · Revisions.

3.Contingut bàsic de la formació pràctica

3.1. Introducció a la màquina.

3.2.Reconeixement d’entorn i senyalització de la zona de treball · Reconeixement visual perimetral de la màquina.

4.Components principals: identificació i funció

4.1. Comprovacions i inspecció prèvia a l’ús.

4.2. Engegada i parada de la màquina.

4.3. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat.

4.4. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques.

4.5. Rescat i procediments de baixada d’emergència.

4.6. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.