Generalitat, Sindicats i Patronals acorden la creació d’una taula estable de concertació per posar fi als abusos del sector carni

Treballarà en la concreció d’accions per solucionar la problemàtica sociolaboral d’aquesta indústria, on les empreses abusen de la subcontractació i fan us ús fraudulent de les cooperatives i els falsos autònoms

Aquest migdia els representants del Departament de Treball de la Generalitat, de la UGT de Catalunya, de CCOO de Catalunya i de les patronals FECIC, ANAFRIC, ASSOCAT i Foment del Treball han signat un preacord que estableix les línies d’actuació per buscar solucions a la problemàtica sociolaboral de la indústria càrnia al nostre país, on les empreses abusen de la subcontractació i fan us ús fraudulent de les cooperatives i els falsos autònoms.

CarnicasLes parts hem acordat la creació d’una taula estable de coordinació, denominada Taula de Concertació del Sector Carni de Catalunya, que treballarà en la concreció d’accions per acabar amb las pràctiques fraudulentes al sector i l’alt nivell de precarietat de les condicions laborals i salarials. També es crearà un grup tècnic que analitzarà la situació del sector (condicions de treball, funcionament de les cooperatives de treball associat, aplicació de convenis col·lectius, etc.).

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament aquest preacord, ja que suposa el reconeixement per part de les patronals que al sector existeixen greus problemes laborals i socials, i significa un punt de partida per a la concreció d’accions que donin solució a la situació en les empreses càrnies. En aquest enllaç trobareu el document signat avui.

El nostre sindicat fa temps que denuncia que algunes cooperatives de treball associat al sector carni es creen amb falsos autònoms, alguns d’ells obligats per les seves empreses. Aquestes empreses no apliquen el conveni estatal de càrnies, tot i que aquest conveni acorda expressament que també s’haurà d’aplicar als treballadors i treballadores d’aquestes cooperatives. Per tant, aquests treballadors i treballadores queden fora de la protecció dels sindicats, fent sovint jornades maratonianes sense dret a vacances, pagant de la seva butxaca les quotes d’autònom, el rentat de la roba, l’aportació a la cooperativa… Tot això per un sou brut d’uns 800 euros en molt casos, que descomptant tot l’anterior queda en un sou vergonyós per una feina tan dura i sacrificada. A més, la majoria d’aquests treballadors i treballadores són persones immigrants. En aquest enllaç trobareu un informe sobre la situació del sector.

Des de la UGT de Catalunya continuarem defensant a la nova taula de concertació el que considerem que han de ser les línies mestres de treball:

  • Manteniment de l’actual marc regulador en el sector carni i d’escorxadors d’aus i conills, és a dir manteniment dels actuals convenis col·lectius d’àmbit estatal i l’aplicació íntegra de les condicions regulades en els mateixos als treballadors autònoms i/o socis cooperativistes.
  • En tot cas, realitzar les mesures legislatives necessàries perquè aquests  siguin d’aplicació als treballadors autònoms i/o socis cooperativistes que presten els seus serveis a les empreses del sector.
  • Limitar, percentualment, el nombre màxim de treballadors aliens a l’empresa, és a dir, no contractats directament per aquesta.
  • Cal limitar la contractació de Cooperatives a tasques  suplementàries de l’activitat principal de l’empresa usuària.
  • En tot cas, la contractació es podria fer per especialitats que no puguin realitzar treballadors de la mateixa empresa per la mateixa especialitat o per la seva estacionalitat.
  • Reforçament, per part de l’Autoritat Laboral, de la capacitat d’actuació de la Inspecció de Treball per combatre el frau en la contractació laboral i particularment l’ús de treballadors aliens a l’empresa (no contractats per aquesta) en les línies de producció juntament amb treballadors contractats per l’empresa.