Intercanvi internacional amb Alemanya i Argentina

Durant aquesta setmana ens ha visitat una delegació de sindicalistes de la IGM de la regió MEO (Alemanya) i del sindicat UOLRA (Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina) . En el transcurs de la trobada em tingut la oportunitat de compartir els reptes del sindicalisme europeu i internacional. Hem aprofundit en temes com el rol dels comitès d’empresa europeus, la necessitat de relocalitzar matèries primeres, i d’una legislació europea més garantista pels treballadors i treballadores. També s’ha parlat de la protecció de la OIT i de la necessitat d’internacionalització de la regulació laboral.

Durant l’estada també han pogut visitar algunes empreses com la cimentera de Els Monjos on han pogut de primera mà conèixer l’articulació dels nostres comitès d’empresa