Reclamem a l’empresa BASF una millora real en les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores

Després de l’última proposta de l’empresa, inassumible per part de la plantilla, com es va demostrar en l’assemblea del passat 25 de març, el comitè d’empresa de BASF Espanyola a Tarragona i les tres seccions sindicals han iniciat una sèrie de mobilitzacions amb l’objectiu de fer arribar la necessària informació a tota la plantilla per a demostrar quina és la situació de la companyia així com les demandes de la Representació legal dels treballadors. En aquest sentit una representació del comitè d’empresa porta tres dies tancats a la seu de la multinacional.

Els resultats econòmics de l’empresa a Espanya al 2021 van ser de rècord: unes vendes de 1350 milions d’euros, un 25% més respecte a l’exercici del 2020. Aquest creixement per sobre del mercat,es tradueix en un 12% d’increment de beneficis i un augment del 14% en els preus. BASF també va anunciar un programa de recompra d’accions de 3000 milions d’euros que seriosa executat en 2022 i 2023.

Paral·lelament, l’IPC del 2021 va ser d’un 6.5% mentre que l’increment del Conveni de química va ser només d’un 1%. Això ha generat una pèrdua del poder adquisitiu real per a la plantilla de Tarragona, que és el que es procura reduir en la negociació del Pacte d’empresa de BASF.

S’hi ha d’afegir l’esforç considerable durant la pandèmia, ja que BASF va ser considerada com a empresa essencial, i no va poder aturar la producció. Tots els treballadors i treballadores van estar per responsabilitat i professionalitat atenent a les seves funcions en una situació de seguretat precària, amb moltes incerteses i sense cap mena de compensació per aquest esforç.

El que sol·licitem a la direcció de l’empresa és que millori la seva última oferta.