Reunió amb l’Administració Sector de la ITV a Catalunya

 Després de les últimes notícies confuses que ens van arribar la setmana passada, els Sindicats vam tenir el 13 de juny una reunió amb l’Administració, la qual ens ha informat amb claredat de quina es la seva prioritat en aquets moments; la prestació del servei per part dels operadors actuals, amb garanties.

 Aqueta garantia és un Decret Llei que donarà compliment a les diferents sentències publicades darrerament i permetrà aprovar una memòria perquè el Parlament de Catalunya pugui desenvolupar una Llei que ordeni el sector de la ITV a Catalunya.

 Des de la UGT-FICA i el S.R.T. volem transmetre tranquil·litat a tots els treballadors i treballadores del sector davant la situació que ens ocupa ja que, de moment, no hem de defensar res, perquè el Decret que s’aprovarà, donarà garanties a les nostres empreses en la prestació del servei, i per tant, el drets dels treballadors i treballadores del sector, continuant garantits per la normativa vigent.

 El següent pas després de la aprovació d’aquets decret serà la tramitació d’una nova Llei que ordenarà el sector de la ITV i donarà pas a l’entrada de nous operadors, i serà el moment llavors, de que els Sindicats fent les nostres propostes perquè pugin ser incloses en el redactat de la mateixa, propostes que aniran en la línia de garantir en tot moment el drets dels treballadors i treballadores del sector sense permetre que es deteriorin les nostres condicions laborals, així com treballar perquè el marc laboral de totes les empreses operadores actuals i futures sigui el Conveni Col·lectiu de ITV de Catalunya

 Tots els Sindicats hem coincidit amb la administració que les sentències s’han de complir, i que s’ha de garantir que les empreses que operen ara mateix a Catalunya han de garantir el servei, però el S.R.T. i la UGT-FICA també coincidim en que estarem vigilants i no acceptarem qualsevol Llei que no garanteixi la estabilitat laboral del treballadors i treballadores del sector. Tant mateix demanem la unitat de tots els Sindicats en la que ha de ser ara i sempre la nostra prioritat, treballar de manera conjunta en la defensa del interessos de tots i totes les treballadores.

Us mantindrem informats.