Assemblea Comarcal Baix Llobregat constituent UGT-FICA Catalunya

Assemblea Comarcal Constituent UGT-FICA 17 11 16