Aturades parcials a les empreses metal•lografiques de Catalunya

Davant la negativa de la patronal d’indústries metal•logràfiques de Catalunya de complir allò que vàrem pactar en el conveni col•lectiu en el seu article 46, en el qual s’havien d’actualitzar les taules salarials amb l’IPC, UGT FICA de Catalunya i CCOO hem decidit donar dos passos més endavant per exigir que ens paguin allò que ens pertany

Si a finals d’aquest mes, no veiem que se’ns regularitza el diferencial del 3,9%, ens veurem abocats a realitzar aturades intermitents a les empreses afectades pel conveni. Aquesta mesura de pressió anirà acompanyada de l’obertura d’un conflicte jurídic que interposarem per incompliment de conveni col•lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

Arribarem fins les darreres conseqüències.

Els treballadors i treballadores complim. Exigim que les empreses també ho facin!