Conveni del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona

Avui dia 28 s’ha signat conveni fusta TARRAGONA 2016-2017 així com increment salarial 2016 consistent en un 1%

El present Conveni regula les condicions generals de treball a tots els àmbits dels articles precedents i, substituint íntegrament els mateixos àmbits a l’ordenança laboral de la fusta, comprèn i desenvolupa les matèries reservades a la negociació col·lectiva prevista a l’Estatut dels treballadors.  segueix llegint