Primer Convenio Colectivo Aguas de Barcelona

Desprès de diversos ajornaments hem aconseguit signar el “Primer Conveni Col·lectiu d’ Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió Integral de l’Aigua” que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2017 amb una vigència de 7 anys.

Ha estat un procés de negociació complex, llarg i difícil però del que estem finalment satisfets del resultat ja que assolim els nostres principals objectius: preservar les condicions del companys que provenen de l’antiga SGAB i formalitzar el procés d’homologació per als companys del sanejament amb un marc d’estabilitat de les nostres condicions laborals.

Podeu consultar els documents en els següents enllaços:   ugtaiguesdebarcelona.es

PRIMER CONVENI COL·LECTIU D’AIGÜES DE BARCELONA 2017-2023

ANEXOS PRIMER CONVENI COL·LECTIU D’AIGÜES DE BARCELONA 2017-2023

CALENDARI 2017