La Patronal ASEMAC incumpleix el preacord del conveni de masses congelades

El sector de masses congelades es mobilitzarà, si no es signa definitivament el conveni, en base al preacord del mes de Juliol

El passat 27 de setembre es va convocar la Mesa negociadora del Conveni de Masses Congelades per a la signatura del conveni.

A l’hora d’incorporar els preacords al text del Conveni, la patronal ASEMAC vol modificar l’esperit del Article 14 Antiguitat (Plus vinculació) del conveni vigent.

UGT i CCOO entenem que aquest plus ja es, de per si no absorbible ni compensable i amb les revaloritzacions d’acord amb els increments propis del Conveni.

Aquesta actitud de la patronal vulnera el deure de negociació de bona fe, ja que planteja una modificació de la pròpia naturalesa del redactat la qual no va ser plantejada en tot el procés de negociació i no una actualització del redactat com plantegem des de UGT I CCOO.

Per això, fem una crida a explicar als treballadors i treballadores de les empreses afectades pel conveni, la situació on ens trobem i la possible convocatòria de mobilitzacions si no assolim un acord definitiu del conveni en els propers dies.

La Mesa Negociadora es reunirà el proper 11 d’ octubre, i esperem un canvi d’actitud de la patronal ASEMAC.