Barcelona a 5 d’Octubre de 2016

Benvolgut senyor,

Amb relació a la resolució adoptada en el Congrés constituent de la nova Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya (UGT?FICA de Catalunya), formada per les dues antigues federacions MCA?UGT de Catalunya i FITAG? UGT de Catalunya, volem traslladar?vos la importància que té per a aquesta federació que el pacte nacional per a la indústria inclogui com a element de treball la responsabilitat social o, en el seu defecte, es tingui en compte de manera transversal en la resta de punts de treball.

La UGT?FICA Catalunya entén que, dintre del concepte de responsabilitat social, s’haurien de tractar temes com les relacions laborals del futur, les condicions de treball, la recuperació dels drets socials i laborals, la conciliació de la vida laboral i personal, la formació dels treballadors, la igualtat, la participació dels treballadors en decisions empresarials, la representació sindical en la indústria del futur, la salut laboral, el medi ambient i la negociació col?lectiva, així com el compromís de l´industria amb la societat que l´envolta.

La UGT?FICA Catalunya veu amb preocupació la pèrdua de pes en l’economia catalana del sector industrial que, si bé l’any 2007 suposava el 20% dels llocs de treball, l’any 2016 ha passat a ser del 16%. De fet, la nostra federació ha identificat que, en aquests moments, de cada 10 llocs de treball que es creen a Catalunya, 8 són al sector dels serveis.

Aquesta disminució ha estat ocasionada per la implementació de la reforma laboral, que ha facilitat la creació d’empreses multiserveis, les quals sovint són una eina per crear llocs de treball precaris i perquè les grans multinacionals s’inhibeixin de les seves obligacions envers els treballadors i les seves condicions laborals i salarials.

El pacte nacional per la indústria hauria de ser l’eina principal perquè la indústria catalana torni a ser  cabdal  en l’economia de casa nostra, però sempre assegurant criteris de sostenibilitat i potenciant la creació d’ocupació estable i de qualitat. Aquests dos elements hauran de ser indissociables.

Hem d’aprofitar aquest pacte nacional, en el qual som presents agents socials, patronal i govern, per projectar les condicions laborals del futur des d’un punt de vista sindical, ja que entenem que la qualitat de l’ocupació i el creixement de la indústria a casa nostra han d’anar de la mà. Demanem, doncs, que el diàleg social estigui integrat en la futura indústria de Catalunya.

Des de la UGT?FICA Catalunya demanem que, atesa la rellevància del pacte nacional, s’hi inclogui un punt addicional de responsabilitat social.

Des de la UGT? FICA de Catalunya entenem que la industria i el seu futur, són elements cabdals per la reactivació econòmica, sobretot si volem tenir per als pròxims anys un teixit sòlid que generi ocupació de qualitat.

Ben cordialment,

Antonio José Rudilla Vega
Secretario General
UGT?FICA Catalunya

filetype_pdfDescàrrega carta.