RESOLUCIÓ, de 4 de juliol de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica

Acord Parcial de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del
sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona