UGT FICA de Catalunya signa un conveni de cooperació sindical amb el Gremio Ladrillero de Argentina

La UGT Fica de Catalunya va signar un acord de cooperació sindical per col·laborar en qüestions sindicals, culturals i de gènere

Els secretaris generals de la UGT Fica de Catalunya, Antonio Rudilla i de la Unión Obrera Ladrillera Argentina (UOLRA) Luis Cáceres, van signar el passat dilluns 25 d’octubre un acord de cooperació per treballar conjuntament temes relatius al treball infantil, la economia informal, els reptes del sindicalisme mundial, les migracions i la conciliació de la vida laboral i familiar.

El SG de la UOLRA va afirmar “ La unidad de los trabajadores del mundo, la solidaridad evidenciada por dos realidades respecto de un mismo camino y el protagonismo de las mujeres en la construcción del futuro es la clave”

Per la seva banda Antonio Rudilla en la seva intervenció va destacar “ no nos une solo el idioma sinó la convicción de querer cambiar el mundo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector”