UGT i CCOO signen el Conveni dels forns de PÀ BELLSOLÀ amb millores substancials

Instal·lacions de l’empresa fabricant de pa i brioixeria Bellsolà a Aiguaviva (Gironès)
Instal·lacions de l’empresa fabricant de pa i brioixeria Bellsolà a Aiguaviva (Gironès)

La UGT de Catalunya i CCOO signen el conveni col·lectiu dels forns de pà Bellsolà.  Després d’un seguit de complicades i difícils negociacions amb l’empresa des de la UGT de Catalunya entenem que és beneficiós mantenir aquest conveni col·lectiu ja que conté unes millores substancials respecte el conveni de referència. Tot i així, aquest requeria la consecució dels increments econòmics i socials presentats per ambdós sindicats, la UGT de Catalunya i CCOO.

Algunes de les millores destaquem són les següents:


  • Vigència 3 anys. Des de l’1 de febrer de 2016 al 31 de gener de 2019.

  • Increment salarial del 0.5 % en tots els conceptes de nòmina, aquest increment no serà ni compensable ni absorbible en cap cas.
  • Incentius lligats a objectius POA (Pla Operatiu Anual) pel 2017 d’una quantia d’entre 200 a 500 euros anuals per treballador o treballadora indistintament del grup professional al que pertanyi.
  • Rebaixa de jornades de la Borsa d’hores de 27 a 30.
  • Ampliació del permís per defunció de familiars de primer grau de 2 a 4 dies.
  • Reconeixement del personal de manteniment com a Grup professional I.
  • Reconeixement del personal substitut de responsable de línea com a Grup I.
  • Concertació per part de l’empresa d’una pòlissa d’assegurances per la cobertura del risc per defunció per accident amb un import de  12.040 euros per treballador o treballadora.