Acord pel conveni de Metalgràfiques de Catalunya

El passat 25 d’octubre es va arribar a un preacord que va permetre desconvocar la vaga pel conveni de metalgràfiques de Catalunya. El conveni tindrà una vigència del 2022-2024, amb un increment del 4,5% pel 2022, el 3,5% pel 2023 i un 3% pel 2’24. La clàusula de revisió salarial serà del 85%. A més a més s’elimina la clàusula de compensació i absorció i s’aconsegueix un permís retribuït de jornada i mitja