Acta constitució comissió negociadora del conveni de construcció Barcelona

Al día d’avui se constitueix la comissió negociadora del conveni col·lectitu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, acorden que el inici del cómput de 18 mesos, al que fa referencia l’últim paragraf del article 7 del conveni col·lectiu( ultraactivitat), s’iniciara a partir d’avui, data de constitució de la comissió negociadora, i no en za data de denuncia del conveni, tal i com recull el referit article.

veure acta.