Caravana contra les empreses multiserveis

En el marc de la campanya de la UGT de Catalunya “A igual treball, igual sou” contra les empreses multiserveis, la UGT del Vallès Oriental ha convocat demà dimecres, 20 de setembre, una caravana contra l’explotació i la precarietat laboral que suposen aquestes empreses.

El nostre sindicat ha convocat a les 10.30 una concentració a les portes de l’Hotel Ibis de Granollers. Aquest hotel té externalitzat diferents serveis (neteja, cuina…) a través d’una empresa de serveis integrals que no respecta el conveni col·lectiu corresponent i aplica a les treballadores condicions laborals i salaris inferiors.

Posteriorment, a les 12 hores, hem convocat una altra concentració de protesta davant de l’Hospital Sociosanitari de Mollet per denunciar la situació de les treballadores de la neteja, ja que l’empresa que gestiona el servei, Ingesan, no aplica el conveni de Neteja, situació que el nostre sindicat ja va denunciar davant del Tribunal Laboral de Catalunya. D’altra banda, també volem denunciar que l’empresa Imann, que actualment gestiona el servei d’atenció al públic del centre sociosanitari, no ha respectat les condicions laborals de les treballadores, fet que el nostre sindicat va posar en coneixement de la direcció. Ara, aquest servei es realitzarà amb personal de l’Hospital de Mollet i això comportarà l’acomiadament d’alguns treballadors i la reducció de la jornada d’altres. Denunciem la manca de responsabilitat laboral i moral que ha demostrat la direcció de la Fundació Hospital de Mollet cap a aquests treballadors i treballadores.

Les empreses multiserveis o empreses de serveis integrals són aquelles que ofereixen serveis auxiliars (neteja, seguretat, manteniment, hostaleria, transport…) a terceres empreses. Aquest tipus d’empreses regulen les condicions laborals mitjançant convenis propis d’empresa amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels convenis col·lectius sectorials. La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària una reducció de costos de l’activitat; això sí, a costa d’una major desregularització de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions laborals i salarials de les persones treballadores d’aquestes empreses, que poden arribar a cobrar fins a un 50% menys.