El comitè i la direcció d’Idiada Automotive signen un acord que recull les principals reivindicacions de la plantilla en matèria de seguretat a pistes

El comitè d’empresa i la direcció d’Idiada Automotive han signat aquesta matinada un acord. A mitjans d’abril ambdues parts havíem arribat a un primer preacord, però la plantilla va introduir clàusules abusives de forma unilateral, motiu pel qual els treballadors i les treballadores van aturar dilluns passat l’activitat tot exigint la retirada d’aquestes i clàusules, i sota l’amenaça de convocar una nova aturada si l’empresa no es feia enrere.

Amb l’acord a què s’ha arribat aquesta matinada recull les reivindicacions del comitè pel que fa a la millora de les mesures de seguretat, fent que una empresa externa especialitzada en valoracions de riscos i salut laboral es faci càrrec de la seva revisió. La plantilla havia exigit una revisió de les condicions de treball per minimitzar riscos, especialment dels empleats que testen els vehicles circulant a velocitats que assoleixen els 250 km/h. Així mateix l’acord també recull el compromís de revisar les categories professionals a través del Tribunal Laboral de Catalunya, la regulació de les hores treballades per la plantilla que ha estat en ERTO i la revisió de les condicions de les vacances, les hores treballades per sobre del que estipula en conveni col·lectiu de referència, els plusos variables, les dietes de desplaçament i el compromís de complir amb l’Estatut dels Treballadors pel que fa l’article 64.5 de formació.

Un dels punts assolit amb aquest acord, i que des del comitè d’empresa i la UGT FICA de Catalunya considerem molt important, és la possibilitat de negociar un conveni propi que reguli les condicions particulars al centre de treball d’Idiada a Santa Oliva (Baix Penedès).

La UGT FICA de Catalunya i el comitè d’empresa ens mostrem satisfets per haver aconseguir una entesa en conceptes de les condicions laborals imprescindibles per als treballadors i les treballadores d’Idiada.