Els agents socials de la construcció reclamen una nova Llei de Formació Professional que aposti per una FP Dual

FP Dual “més flexible”, per a aconseguir atraure als joves, la taxa d’aturdels quals s’acosta al 40%

La ministra d’Educació i FP, Isabel Celaá, va presentar al Consell de Ministres l’esborrany de la Llei orgànica de Formació Professional en primera lectura i, a partir d’aquí, es donarà a conèixer als diferents sectors productius i s’obrirà el torn per a rebre aportacions. Està previst que aquest dimecres la patronal dels empresaris conegui de mans del Ministeri d’Educació les línies mestres d’aquest avantprojecte de llei.

La norma desenvolupada pel Govern, que pretén ser aprovada a finals d’any, comptarà amb un finançament de més de 5.000 milions d’euros, uns 2.000 d’ells procedents del Fons de Recuperació i Resiliència.

El document concedeix més competències a l’entorn empresarial tant en matèria de disseny dels cursos com en l’avaluació dels alumnes. De tal manera, es potencia el sistema de Formació Professional Dual en el qual la part formativa que els alumnes rebendes de l’empresa creix substancialment respecte al model actual. El terme emprat des de la cartera d’Educació per a donar més protagonisme a l’empresa és el de “corresponsabilitat”.

Reacció de la patronal i els sindicats del sector

Els màxims representants de la patronal i els sindicats de la construcció el president de la Construcció (CNC), Pedro Fernández Alén, el secretari general de CCOO delHabitat, Vicente Sánchez Jiménez, i el secretari general d’UGT FICA, Pedro HojasCanchocoincideixen amb el Govern en l’objectiu de potenciar la FP entre els joves i dones que volen accedir al sector i oferir “camins per a l’acreditació de l’experiència laboral dels treballadors i treballadores del sector”.

Després de recordar que en el sector de la construcció “existeix un seriós problema de manca de personal qualificat en FP malgrat l’alt atur juvenil, que s’acostaal 40% al nostre país”, els agents socials van recordar que actualment “la formació dual es pot desenvolupar a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge”.