Glossari bàsic Covid-19

La UGT de Catalunya ha editat el Glossari bàsic Covid-19, que recull els termes principals d’aquesta pandèmia relacionats amb el món del treball.

La publicació s’adreça a delegades i delegats de prevenció de riscos laborals, però també és una eina útil per a tothom que necessiti aclarir conceptes sobre la covid relacionats amb la temàtica laboral. És fruit del treball conjunt de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya (OTPRL) i del Servei Lingüístic del sindicat, i té el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

El glossari explica, amb definicions i notes, el significat d’una cinquantena de conceptes com ara agent biològicimmunitatprevalençaprotocol de retorn i d’accés a la feinaprova diagnòstica ràpidatreballador/ora vulnerable o especialment sensible a la covid-19entre altres.

Aquesta publicació s’afegeix a les editades anteriorment dins la col·lecció “La prevenció a mà”Glossari bàsic de salut reproductiva i prevenció de riscos laboralsGlossari bàsic de mútuesGlossari bàsic de prevenció de riscos laborals per a delegats i delegades.

 Glossari bàsic Covid-19

via: http://www.ugt.cat