La UGT FICA interposa escrit a la comissió paritària del conveni per que els salaris de la construcció de Barcelona s’incrementin pel 2024

Com ja ve succeint durant diferents anys, la patronal de la construcció de Barcelona es nega a traslladar a les taules salarials l’increment pactat pel conveni col·lectiu – un 2,75%- que afecta a uns 106.200 treballadors i treballadores

Per aquest motiu i atenent a l’article 112.1.g la UGT FICA de Catalunya ha demanat empara a la comissió paritària del VII Conveni Col·lectiu General de la Construcció tot i interposant un escrit en que es reconeguin les nostres pretensions

Ja l’any 2023, la nostra organització va haver de lluitar en solitari perquè allò que s’havia signat – un increment del 3%- es veiés reflectit a les nòmines de les persones treballadores.

Des de la nostra organització, no deixarem de lluitar perquè els nostres drets siguin reconeguts