Les treballadores i treballadors de Cargill convoquen vaga el 3 i 4 de novembre.

Les negociacions amb l’empresa del conveni nord, després de 7 mesos, segueixen aturades. Per aquest motiu, els treballadors i treballadores de l’empresa CARGILL SLU han decidit convocar vaga pels pròxims 3 i 4 de novembre. Aquest conveni afecta als centres de treball de Barcelona, Reus i Sant Cugat del Vallès.

Cargill SLU, un dels líders mundials del comerç de matèries primeres que obté cada any resultats financers positius, ha aconseguit uns beneficis nets de 6.400 milions d’euros per a l’any fiscal 2021-2022. La plantilla adscrita al conveni nord ha augmentat en un 12% (318 persones) de 2018 a 2021 i l’empresa ha baixat la massa salarial un 6% en el mateix període de temps .

La proposta que ha fet l’empresa és d’un 7% consolidable sobre 3 anys amb una possible compensació addicional i pagament únic del 5%. Aquesta proposta només cobriria la pèrdua de poder adquisitiu per l’any 2022 i la recuperació del poder adquisitiu del conveni anterior.

Des de la FICA-UGT de Catalunya es considera inacceptable que, donades les circumstàncies de l’empresa,  es vulgui deixar als treballadors i treballadores carregant amb la pèrdua de poder adquisitiu íntegre dels anys 2023 i 2024. Si hi afegim l’absorció legal del plus conveni, la negativa a la reducció de les hores de jornada anual fixada fa més d’una dècada en 1.768 hores  i al negar-se a equiparar el conveni col·lectiu de Cargill a l’Estat, l’empresa aboca als treballadors i treballadores a la precarietat .