Nota informativa 5 – Metall Barcelona

Ahir es va portar a terme la cinquena reunió Comissió Negociadora del Conveni amb una posició patronal que ens aboca al conflicte als sectors industrials.

Sense cap mena de complex l’UPM es destapa amb una proposta econòmica provocadora d’un 1,5% per al 2018 i 1,6% per a 2019, dins d’un marc de conveni de 2 anys. Una proposta en la línea de les plantejades durant la crisi i sense tenir en compte els beneficis consolidats que s’estan produint, intentant preservar la seva ideologia de precaritzar més a les Treballadores i els Treballadors.

I per apuntalar aquesta estratègia d’enriquiment a costa de tots nosaltres, denomina com a matèries impossibles de negociar la Compensació i la Absorció, la Reducció de Jornada i la Clàusula de Revisió Salarial. Tota una mostra de les seves intencions, que es veuen reflectides encara més en la seva intenció d’insistir en mantindre les seves propostes sobre Subrogació; Contracte en Pràctiques (reduir retribució); Salari Conveni sense referent a la contractació indefinida; la proposta d’ampliar la jornada per fer formació pagant un 75% del valor de l’hora ordinària; i la intenció de perseguir l’ús de les tecnologies per a fins no laborals.

També es veu la poca sensibilitat de la patronal en els temes relacionats amb les Polítiques d’Igualtat, on fan una proposta de protocol d’assetjament sense participació de la RLT i per sota del marc mínim que ells mateixos han pactat al Consell de Relacions Laborals; proposta del tot insuficient.

FICA-UGT  i CCOO d’Indústria hem plantejat de nou les nostres reivindicacions en matèries com igualtat, condicions de treball, salut laboral, etc, en la línea que ja us hem explicat en diferents notes, i hem anat un pas més enllà posant sobre la taula la nostra proposta econòmica, que és de 8,5% d’increment en un conveni de 3 anys, amb clàusula de revisió vinculada a l’IPC, sense compensació ni absorció, en un escenari de necessària reducció de jornada.

Estem determinats a fer d’aquest conveni un conveni que disputi les plusvàlues que les Treballadores i Treballadors generem, i a sortir a l’ofensiva sense complexes. Ja és moment que demostrem que l’immobilisme es combat amb mobilitzacions; i tenim una oportunitat d’explicitar-ho amb força amb assemblees els pròxims dies, i ensenyar-li a qui està bloquejant els convenis que qui s’ha menjat la crisi té tot el dret de menjar també dels beneficis que elles i ells creen a diari. Que s’ha acabat ja això de jugar amb les Metal·lúrgiques i els Metal·lúrgics.

Hem planificat dues reunions més; el 16 de maig i 6 de juny. Aquestes seran claus per poder mostrar la nostra determinació. I us necessitem com sempre perquè sentin que el metall no s’aturarà fins aconseguir els seus objectius. Ho heu demostrat sobradament fa dos dies al 1er de Maig. Ensenyem-los que el 8 de març, el 17 de març i el primer de maig han vingut per quedar-se i transformar la realitat que ens han imposat.

Lluitem sense descans des de el nostre Conveni Col·lectiu per canviar la correlació de forces!!!!