Nylstar de Blanes ha reprès la producció

Des del nostre sindicat valorem amb satisfacció però també amb cautela les primeres passes inversores de l’empresa de Blanes
De moment s’ha aconseguit finançament per pagar les nòmines no abonades, els proveïdors de subministraments i per abordar l’últim tram del procés concursal, a més de reprendre la fabricació de fil

Després de vuit mesos sense activitat, la fàbrica Nylstar de Blanes ha reprès la producció de fil. La secció sindical de la UGT vol expressar la seva satisfacció perquè l’aposta de futur i continuïtat feta al mes d’agost comença ara a donar els seus primers fruits.

Des del nostre sindicat encarem amb expectatives però també amb cautela les primeres passes inversores de Nylstar. Recordem que vam rebutjar un ERO de 155 acomiadaments i vam arribar a un acord a l’agost amb l’empresa condicionat a què hi hagués inversions, un pla industrial i una plantilla més elevada de la que projectava l’empresa. Si bé durant tot aquest procés de negociació la UGT ha qüestionat el caràcter industrial del grup, en les últimes fases la direcció ha començat a complir amb les condicions acordades.

Des de principis del 2013 fins a finals del 2015, el projecte inversor de la companyia –l’intent estratègic de passar d’empresa de producció de fil a empresa de moda- va tenir com a conseqüència una fortíssima caiguda de les vendes, que va portar Nylstar a un escenari de diversos expedients de regulació d’ocupació temporals. L’últim ERO, presentat el passat mes de juliol per rescindir el contracte de 155 treballadors i presentar un pla industrial de futur que només comptava amb 60 llocs de treball, va provocar un ferm posicionament en contra per part del nostre sindicat, des del convenciment que si aquest pla industrial es duia a terme, l’empresa estaria abocada a un tancament total.

Com a conseqüència d’aquesta oposició i la mobilització de la plantilla, la direcció de Nylstar va arribar a un acord amb la UGT – amb la mediació de la Generalitat de Catalunya- per reinvertir capital i presentar un projecte industrial de futur i no especulatiu. L’acord, al qual es va oposar CCOO, va ser refrendat en assemblea per la plantilla.

De moment s’ha aconseguit finançament per pagar les nòmines no abonades, els proveïdors de subministraments i per abordar l’últim tram del procés concursal, a més de reprendre la fabricació de fil.

Ara des de la UGT mantindrem un treball de vigilància i de seguiment sobre el comportament de les inversions, la producció i la resposta dels clients, dades que han de ser valorades un cop superada la data del 31 de desembre de 2016, en què finalitza l’ERO temporal encara vigent. No obstant això, valorem molt positivament el fet que s’hagi reprès l’activitat, i encara més la informació que ens arriba per part de l’empresa de què es comencen a recuperar antics clients.