Signat el preacord del conveni de confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona

Inclou augments salarials del 2% per al 2019 i per al 2020 i una clàusula específica per combatre la bretxa salarial

UGT FICA de Catalunya ha signat aquest dimarts, 30 d’abril, el preacord del conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona. Aquest conveni regula les condicions laborals d’aproximadament 2.100 treballadors i treballadores ocupats en unes 920 empreses.

El preacord, que té una vigència de dos anys, suposa un increment salarial del 2% per al 2019 i d’un altre 2% per al 2020. Així mateix inclou una clàusula de massa salarials desagregada amb l’objectiu de combatre la bretxa salarial. Segons aquesta clàusula, durant el primer trimestre de l’any les empreses de més de 25 treballadors hauran de remetre a la representació sindical un informe detallat de la massa salarial de l’any anterior percebuda pels seus treballadors i treballadores. D’aquesta manera es podran detectar possibles discriminacions per raó de sexe i combatre-les.

D’altra banda, el preacord també obligarà les empreses del sector a comptar amb la representació sindical a l’hora d’emprendre actuacions relacionades amb la responsabilitat social corporativa.