Signat el preacord del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya

La UGT de Catalunya, CCOO i la patronal (ASAC) van signar el passat dijous 6 d’octubre el preacord pel conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya.

Aquest preacord pretén ser vigent durant els tres propers anys (2016-2018). Recull increments salarials del 1.5% per cada any i amb clàusula de revisió pel 2018. També recull altres aspectes molt importants relacionats amb la formació i amb la organització de l treball (jornades, horaris, guàrdies, torns, permisos, retens etc…).

Adjuntem document explicatiu on es detallen amb més profunditat aquests aspectes.

Adjuntem també el preacord del conveni.

Amb l’objectiu de signar l’acord definitiu es realitzaran assemblees territorials per explicar aquest preacord i que aquest pugui ser aprovat per les persones treballadores per la seva posterior signatura.

Les assemblees es realitzaran el:

17 d´octubre a les 19:00 a UGT de Girona (carrer Miquel Blai, 1. soterrani)

19 d´octubre a les 18:30 a CCOO de Barcelona (Via Laietana, 16. sala 11 – 1a planta)

19 d´octubre a les 18:30 a UGT de Lleida (Avinguda Catalunya, 2- sala d’actes)

24 d´octubre a les 18:30 a UGT de Tarragona (carrer August 48. sala 21)

 

filetype_pdfPREACORD CONVENI

filetype_pdfRESUMEN PREACUERDO