Retrocés històric al conveni estatal d’arts gràfiques, manipulats del cartró, editorials i industries auxiliars

El passat divendres CCOO signava en solitari el conveni estatal d’arts gràfiques, manipulats del cartró, editorials i industries auxiliars produint als treballadors i treballadores una pèrdua de poder adquisitiu de com a mínim un 3,3% de salari

La UGT FICA es va negar a signar aquest conveni ja que no millora pràcticament en res les condicions laborals dels treballadors i treballadores i per que significa un retrocés important en matèria salarial

La nostra organització també va manifestar que el conveni no té valor estatutari ja que no està signat per la majoria requerida per fer-ho i que durà a terme totes les actuacions necessàries per intentar aturar aquest atropellament de drets.