UGT i CCOO de Catalunya consideren desafortunada la presentació pública que s’ha fet ahir de l’oficina per a la transformació de les indústries de mobilitat i automoció

En relació a la presentació feta ahir de l’Oficina Pública per a la Transformació de les Indústries de la Mobilitat i l’Automoció (Optima) com una mesura del Pacte Nacional per la Industria (PNI), cal dir que aquesta no ha estat acordada pels agents socials que estem negociant. La mesura com es va presentar a la taula de concertació està mancada de concreció i recursos suficients, i tampoc identifica clarament les accions a desenvolupar.

L’acte d’ahir ha estat una acció propagandística del Departament d’Empresa i Treball que posa en qüestió la seva seriositat en negociar el PNI i genera desconfiança a les parts.  Per a UGT i CCOO de Catalunya calen mesures específiques de suport a les empreses en transició i alternatives per a les amenaçades de tancament i per aturar mitjançant projectes de reindustrialització els tancaments que ja s’estan produint. Per això cal condicionar el suport públic al manteniment de l’ocupació enlloc d’obrir nous àmbits per part del Govern, dient  a més que formen part d’un espai de negociació quan no s’ha acordat amb els agents socials.

No es pot trossejar el PNI i fer presentacions parcials, per què d’arribar a un acord, ha de ser sobre el conjunt de mesures prioritàries, tractores i d’acompanyament.